EGIPAT

HURGADA

Hemingway travel nastupa u svojstvu posrednika u prodaji – subagenta.
Organizator putovanja: 1A Travel, Kondina 20 Beograd, broj TR 160-305138-51, licenca br. 102/2021 kategorije A. Uz ovaj program važe opšti uslovi putovanja organizatora.

Kontaktirajte nas 

T.A. Hemingway d.o.o.

Miloja Pavlovića 7/1, 34000 Kragujevac

Radno vreme

Ponedeljak - petak: 10:00 - 18:00 h
Vikendom ne radimo

Z
Licenca OTP 207/2021, kategorija A.

Matični broj 21677558 / PIB 112453665 / Broj žiro računa 325-9500700188061-67